Terugblik seminarie "De oplevering en de Wet Peeters-Borsus"

Overzicht seminarie Protect

In het najaar van 2018 organiseerde Protect enkele seminaries met als onderwerp de oplevering en de Wet Peeters-Borsus (de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid in woningbouw) om een antwoord te kunnen bieden op de vraag wat er precies voor de architecten verandert. Heb je het seminarie gemist of wil je de inhoud nog eens opfrissen, dan kan je uiteraard de presentatie bekijken. 

Wat verandert er, in het kort, voor de architect? De architect heeft een extra wettelijke verzekeringsplicht voor zijn aansprakelijkheid tienjarige woningbouw waarvoor hij aparte verzekeringsattesten moet aanvragen, en bovendien is hij wettelijk gehouden aan het controleren van verzekeringsattesten van de andere bouwpartners. Wij hebben daarom de polis beroepsaansprakelijkheid voor architecten en stabiliteitsingenieurs aangepast aan de nieuwe wetgeving. Zo bestaat deze nu uit twee secties waarbij sectie 1 nog steeds de waarborg BA uitbating en beroepsaansprakelijkheid omvat en sectie 2 in het leven is geroepen als uitbreiding om de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw voor de volle tien jaar, met andere woorden inclusief posterioriteit, te waarborgen. Voor deze sectie 2 moet de architect verzekeringsattesten aanvragen voor de tienjarige aansprakelijkheid van zijn projecten woningbouw met definitieve vergunning na 1 juli 2018. De verzekerde zal een attest kunnen aanvragen via de MyProtect-tool, een tool die ook de mogelijkheid zal bieden om de verzekeringsattesten van andere bouwpartners te beheren.

In ons seminarie waren zowel Tom Cromphout als Marijke Evens sprekers van dienst.
In een eerste deel werd kort besproken op welke manier de MyProtect-tool de architect kan bijstaan in de controle op en de registratie van de verzekeringsattesten van de verzekeringsplichtige bouwpartners in het kader van de Wet Peeters-Borsus.
Hierna volgde door Tom Cromphout een uiteenzetting over de oplevering en de principes die hierop van toepassing zijn. Onder meer werd besproken hoe de oplevering al dan niet kan of moet plaatsvinden, welke haar gevolgen zijn en wat de aandachtspunten zijn voor de architect. Er werd ook gewezen op het nut van bepaalde clausules in het architectuurcontract en het PV van oplevering. Uitspraken in concrete schadedossiers werden besproken.
In een tweede deel, geleid door Marijke Evens, werden de belangrijkste elementen van de Wet Peeters-Borsus besproken, met een bijzondere aandacht voor enerzijds haar toepassingsgebied en anderzijds de bijkomende taak die de Wet aan de architect oplegt: de controle op de verzekeringsattesten. Daarnaast werd gewezen op het belang van de oplevering en de opmaak van het PV in het kader van deze Wet. Als afsluiter werden de verschillende verzekeringsoplossingen toegelicht die de architect ter beschikking staan.


Met vragen kan je altijd bij ons terecht, via info@protect.be of 02/411 41 14.

0
0
0
s2sdefault