PAS - Protect Assist & Supportpakket

Upgrade je Standaard Servicepakket naar Protect Assist & Support (PAS)

Teken in en neem gratis deel aan de PAS Academy op 24 juni

Je kan je bestaande Standaard Servicepakket, gekoppeld aan je abonnementspolis beroepsaansprakelijkheid, upgraden naar Protect Assist & Support (PAS). PAS geeft je toegang tot uitgebreidere juridische preventieadviezen helemaal op maat van jouw opdrachten.

Waarom je preventieadviezen upgraden naar PAS?

Het bouwproces kent steeds meer betrokken partijen. Een evolutie die onlosmakelijk gepaard gaat met een aanwas van juridische vraagstellingen. Je doet er als dienstverlener in de bouw goed aan om bindende documenten of een beslissing met mogelijke juridische gevolgen steeds preventief af te toetsen.

Met de PAS dienstverlening zit jouw juridisch adviseur mee aan de tafel van jouw onderneming.

Wat mag je verwachten van de PAS?
 • Ondersteuning bij de opmaak en nazicht van contracten.
 • Advies bij ereloonmodaliteiten of bij de toepassing van contractuele bepalingen.
 • Juridische advies bij de opmaak van documenten.
 • Advies bij overheidsopdrachten en aansprakelijkheid in de buurlanden.
 • Nazicht van aannemingscontracten i.k.v. jouw opdracht als ontwerper.
 • Gratis deelname aan de opleidingen van de PAS Academy.

Met de PAS heb je een rechtstreekse lijn met de juristen van onze studiedienst.


Enkele praktijkvragen die je beantwoord krijgt via je PAS
 • Zijn er risico’s wanneer ik overga tot invordering van achterstallig ereloon?
 • De opdrachtgever maakt de uitvoering van mijn takenpakket onmogelijk? Wat kan ik doen?
 • Een nazicht van je contract waarbij ook de verbrekingsmodaliteiten en verplichtingen van de opdrachtgever worden afgetoetst.
 • Tijdens de uitvoering wordt beslist de afwerkingswerken uit mijn controleopdracht te halen. Hoe is dit contractueel te regelen?
 • De aannemer sluit contractueel elke aansprakelijkheid vanaf de oplevering uit. Is dit wettelijk en wat is de impact op mijn opdracht en aansprakelijkheid?
 • Bij een overheidsopdracht vraagt men mij een brief op te stellen om prijsverantwoording te vragen aan een inschrijver. Mag/kan ik dit doen en zoja, hoe?
 • Etc.

PRAKTISCH

Voor wie?

De PAS dienstverlening is er voor PROTECT klanten met een abonnementspolis beroepsaansprakelijkheid.

Wat kost de PAS?

Voor een upgrade van de Standaardservice naar PAS betaal je 10% (i.p.v. de huidige 5,26% voor de Standaardservice) op de jaarlijkse nettopremie van Sectie I van de BA-polis met een min. tarief van 75 EUR.

Wanneer betalen?

De aanrekening van de PAS gebeurt jaarlijks met de voorschotkwitantie.Wil je graag meer info over de PAS?

Bel 02 411 41 14 of mail naar info@protect.be.