Enige werf polis

Als architect ben je deontologisch en wettelijk gezien verplicht om je beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Soms verplicht je opdrachtgever je om een projectpolis af te sluiten die je meteen dekking geeft gedurende je gehele aansprakelijkheidstermijn, zonder opzegmogelijkheid. Ook voor projecten in samenwerkingsverband is de polis enige werf een goede oplossing!

Online offerte PDF offerte Algemene voorwaarden IPID Fiche

Voordelen 

  • Tienjarige waarborg, geen opzegmogelijkheid
  • Ideaal voor: hogere kapitalen, bijzondere samenwerkingsverbanden, meerdere bouwpartijen, ... 
  • Juridische begeleiding en advies

Wie is verzekerd?

Mogelijkheid tot het verzekeren van alle ontwerpers met of zonder hun onderaannemers in 1 polis.

Wat is verzekerd?

De volledige bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid per project.

Voor welke periode ben je verzekerd?

De polis vangt aan bij ontvangst van de ondertekende offerte en loopt tot tien jaar na de voorlopige oplevering. Er is geen opzegmogelijkheid door de verzekeraar (enkel bij niet-betaling van de premie).

Wat is het richttarief? 

  • Premie afhankelijk van de waarde van de werken, soort project, te verzekeren partijen, vrijstelling
  • Voorlopige premie bij aanvang van de polis, afrekening o.b.v. totale eindwaarde der werken