Rechtsbijstand

Stel: je wordt strafrechtelijk vervolgd en hebt verdediging nodig, je meent dat je niet correct werd vergoed na een brand in je kantoor, je factuur wordt niet betaald... Voorgaande voorbeelden zijn helaas geen ver-van-je-bedshow: je voert je beroep uit in een steeds complexere samenleving onder steeds veeleisendere opdrachtgevers, wat de kans vergroot om vroeg of laat in een dergelijk geschil verwikkeld te raken. De polis rechtsbijstand zorgt voor de nodige bijstand, zowel minnelijk als gerechtelijk, bij een probleem van professionele aard.

Algemene voorwaarden IPID Fiche

Voordelen

 • Onafhankelijk gespecialiseerd beheer door ARAG
 • Vrije keuze van advocaat
 • Inning achterstallige erelonen

Wie is verzekerd?

Architecten, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, landmeters-experten, ingenieurs, landschapsarchitecten, energiedeskundigen, ...

Wat is verzekerd?

De polis waarborgt alle kosten (advocaat, deurwaarder, expert, ...) voor de minnelijke, gerechtelijke of buitengerechtelijke regeling van een geschil in het kader van je beroepsactiviteiten in de volgende materies:

 • Burgerlijk verhaal o.b.v. extra-contractuele aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke verdediging
 • Betwisting van contracten
 • Arbeids- en sociaal recht
 • Fiscaal recht
 • Disciplinaire verdediging
 • Bijstand na brand
 • Bijstand bij onroerende goederen
 • Administratieve geschillen
 • Specifieke waarborg enkel voor ontwerpers: inning achterstallige lonen
 • Insolventie van derden
 • Strafrechtelijke borgtocht

Wat is de tarificatie?

De premie is afhankelijk van de erelonen; degressieve premievoet vanaf 0,85% op de honoraria. De minimumpremie bedraagt 200 EUR, te verhogen met taksen en kosten (+/- 15%). Neem contact op met ons voor een offerte.

Algemene voorwaarden