Een samenwerking met een andere ontwerper Voor welke samenwerkingsvorm opteer je?

Webinar - di 7 dec 9u30 tot 10u30

Bij een bouwproject zijn steeds meer dienstverlenende partijen betrokken. Er zijn de samenwerkingen met de wettelijk verplichte actoren, vaak aangevuld met samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde studiebureaus, interieurarchitecten, etc.

Een gelijklopende trend hierbij is dat architect-ontwerpers steeds vaker in kader van één specifiek bouwproject de handen in elkaar slaan. Deze nieuwe aanpak roept bij vele ontwerpers de vraag op onder welke juridisch samenwerkingsvorm dit dan best gebeurt.

Tijdens de PAS Academy “Samenwerkingen tussen ontwerpers” kom je te weten wat je mag verstaan onder specifieke samenwerkingsvormen zoals de neven- en onderaanneming en de samenwerking in een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (de maatschap).

Jurist Tom Cromphout van de studiedienst van PROTECT geeft antwoord op volgende vragen:

 • Welke voor- en nadelen bieden de verschillende samenwerkingsvormen respectievelijk voor de opdrachtgever en de ontwerpers?
 • Wat zijn de aandachtspunten per samenwerkingsvorm en hoe kan dit contractueel vorm krijgen?
 • Zijn er naar aansprakelijkheid en verzekering toe bepaalde risico’s verbonden aan de ene of de andere constructie? Hoe zijn die risico’s het best op te vangen?
 • Etc.

PRAKTISCH

Datumdi 7 december 2021
Tijdstip9u30 tot 10u30
Mediumwebinar
GenodigdenPROTECT klanten met de optie PAS dienstverlening.
Deelnameprijsgratis
Inschrijvenje kan intekenen door je gratis PAS 2021 hier te activeren
Meer infoinfo@protect.be of T. 02 411 41 14
0
0
0
s2sdefault

Brandreglementering gevels

Webinar - woe 24 nov 9u30 tot 11u30

NIEUWE BRANDREGLEMENTERING GEVELS

i.k.v. inwerkingtreding nieuw K.B. Brandveiligheid

In het voorjaar van 2022 zal het K.B. “Basisnormen” gewijzigd worden. Het nieuwe K.B. spits zich hoofdzakelijk toe op twee domeinen. Enerzijds de reglementering voor parkeergebouwen en anderzijds de nieuwe eisen voor gevels.

Deze opleiding legt de focus op de nieuwe brandreglementering van gevels. Waarbij we de brandvoortplanting via de oppervlakte van de gevel en de brandoverslag tussen twee compartimenten en over het gevelsysteem toelichten.

Programma

 • Introductie van het belang van brandveiligheid
  Belang van detectie voor de oplevering
 • Wegwijs in de Belgische reglementering inzake brandveiligheid
  Beknopt overzicht van reglementen, normen & basisprincipes
 • Nieuwe KB Brandveiligheid: wat is nieuw?
  • Parkeergebouwen
  • Gevel eisen
 • Nieuwe Brandreglementering Gevels
  • Brandvoortplanting via de oppervlakte v/d gevel
  • Brandoverslag tussen twee compartimenten
  • Brandoverslag over het gevelsysteem

PRAKTISCH

Datumwoe 24 november
Tijdstip9u30 tot 11u30
Mediumwebinar
Gastsprekersing. Sven Eeckhout WTCB en ir. Christophe Roelandt, directeur schade PROTECT
GenodigdenPROTECT klanten met de optie PAS dienstverlening.
Deelnameprijsgratis
Inschrijvenje kan intekenen door je gratis PAS 2021 hier te activeren
Meer infoinfo@protect.be of T. 02 411 41 14
0
0
0
s2sdefault

ONBOARDING: De architect en zijn beroepsaansprakelijkheid

GRATIS ONLINE INFOSESSIE - di 16 november
ONBOARDING: DE ARCHITECT EN ZIJN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
VERNEEM DE HOT TOPICS DIE JE BETER KAN VOORKOMEN DAN GENEZEN

Met PROTECT geloven wij sterk in kennisdeling. Zo bieden wij jou naast jouw beroepsverzekering een op maat uitgewerkte ondersteuning aan. Als nieuwe klant nodigen we je graag uit op de komende onboarding sessie “De architect en zijn beroepsaansprakelijkheid”. Hier verneem je enkele Hot Topics waarmee je vroeg of laat in aanraking komt.

In een tijdsbestek van een uur doorlopen we de belangrijke onderwerpen die in relatie staan met de uitoefening van jouw beroep en de daaraan gekoppelde beroepsaansprakelijkheid. Naast de antwoorden geven we je enkele Tips & Tricks mee hoe je in bepaalde situaties best kan handelen.

Tijdens de sessie snijden we onderwerpen aan waarmee je als architect vroeg of laat in aanraking komt:

 • Mijn opdrachtgever zegt dat ik geen controle hoef uit te voeren, is dit te rijmen met mijn wettelijk takenpakket?
 • De opdrachtgever is een zelfbouwer, hoe realistisch is dit en kan dit voor alle werken?
 • Water- en winddicht bouwen, mag dit?
 • De opdrachtgever minimaliseert de wetgeving rond de veiligheidscoördinatie, kan dit zomaar?
 • De wettelijke verzekeringsplicht voor aannemers in de woningbouw, klopt het dat ik als architect de attesten moet verzamelen? Hoe te handelen als aannemer niets aanlevert? Etc
 • ...

Verneem tijdens het infomoment de antwoorden op deze vragen. En maak van de gelegenheid gebruik om aanvullende vragen te formuleren.

PRAKTISCH

Datum di 16 november 2021
Tijdstip 10.00u
Duur +/- 60 min.
Medium LIVE WEBINAR via Livestorm
Genodigden Exclusief voor PROTECT-klanten en Alfa abonnees
Gastspreker Jurist Tom Cromphout, studiedienst PROTECT
Inschrijven Vooraf inschrijven is verplicht via deze link
Meer info? info@protect.be of T. 02 411 41 14
Schrijf je hier gratis in voor de onboarding sessie
0
0
0
s2sdefault

Wet Peeters-Borsus Het verhaal van het bos en de bomen

PROTECT schept duidelijkheid

di 26 oktober - 9.30u

Over de afschaffing van de verzekeringsplicht vervat in de wet Laruelle van 2006 en de invoering van de wetten Peeters-Borsus en Peeters-Ducarme is de voorbije jaren al veel gecommuniceerd.

De vragen die onze studiedienst bereiken tonen aan dat de nieuwe wet op de verzekeringsplicht tienjarige aansprakelijkheid nog niet door iedereen correct wordt begrepen en/of toegepast. Voor jou als ontwerper is het echter heel belangrijk om deze verzekeringsplicht goed te begrijpen en correct na te leven.

Op dinsdagochtend 26 oktober organiseren we een webinar waarbij we aan de hand van 15 veel gestelde vragen uit de doeken doen wat jij als PROTECT klant moet weten en doen om in regel te zijn met je verzekerings- en controleplicht op de attesten.

Datum di 26 oktober 2021
Tijdstip 9.30u tot 10.30u
Gastspreker jurist Tom Cromphout, studiedienst PROTECT
Genodigden exclusief voor PROTECT klanten
Locatie webinar via Livestorm, je ontvangt de link na registratie
Kostprijs de opleiding is gratis, wel moet je vooraf inschrijven
Inschrijven klik hier om je in te schrijven, uiterste inschrijfdatum 22 oktober. Na inschrijving krijg je een bevestiging met praktische info toegestuurd.
Meer info Hans Wynant - T. 02/302.28.52 - hans.wynant@protect.be
0
0
0
s2sdefault

Het Abc van Architectuur en Verzekeringen

gratis WEBINAR

Wat moet je weten als stagiair?

vr 15 oktober - 9.30u

De komende maanden ga je als stagiair ontdekken dat hoe goed de voorbereiding ook mag zijn, op ieder bouwproject de zaken wel eens anders lopen dan gepland

Geen drama, bouwen is nu helemaal geen 100% exacte wetenschap. Gelukkig raken de meeste dingen met goede wil snel opgelost. Toch kan het ook grondig mislopen of steekt iedereen de kop in het zand. Dan is het belangrijk van goed verzekerd te zijn.

Voor wat en wanneer moet je als (stagiair) architect verzekerd zijn? Kan iemand dit nu eens duidelijk uitleggen?

Als beroepsverzekeraar met de specialiteit het verzekeren van architecten geeft PROTECT Tekst & Uitleg tijdens het beknopt webinar “Het Abc van architectuur en verzekeringen”.

In een halfuurtje ben je helemaal mee over wat jij als architect moet weten over
 • De verantwoordelijkheden tijdens je stage
 • Het Abc van architectuur en verzekeringen
Je krijgt antwoorden op deze en andere vragen:
 • Welke verzekeringsverplichtingen zijn er?
 • Hoe en wanneer moet wat nu juist verzekerd zijn?
 • Hoe zit het met verantwoordelijkheden tijdens de stage?
 • Wat met een eigen opdracht tijdens of na de stage?
 • Wet Laruelle? Wet Peeters? Etc.

Praktisch

Datum: vr 15 oktober 2021
Tijdstip: 9.30u tot 10.00u
Duur: +/-30min
Genodigden: exclusief voor stagiairs en stagemeesters
Deelnameprijs: de opleiding is gratis, wel moet je vooraf inschrijven
Medium: webinar via Livestorm, je ontvangt de link na registratie
Inschrijven: klik hier om je in te schrijven, uiterste inschrijfdatum 13 oktober. Na inschrijving krijg je een bevestiging met praktische info toegestuurd.
Meer info: Hans Wynant - T. 02/302.28.52 – hans.wynant@protect.be
0
0
0
s2sdefault