Garantieverzekering - Gevelrenovatie

Van een aannemer wordt verwacht dat hij, dankzij kwaliteitsvolle producten en een goede uitvoering, de werken afrondt en er gedurende een termijn van tien jaar geen gebreken optreden. Maar wat als de gebruikte producten problemen vertonen of verkeerd werden gebruikt? Een gespecialiseerde controle kan heel wat van deze problemen voorkomen. Tien jaar is echter een lange periode en vaak bestaat de aannemer niet meer wanneer er schade optreedt. De garantieverzekering biedt hier met haar controle en lange waarborgtermijn een prima oplossing voor. Het is bovendien een goede aanvulling op de decennale polis, die voor een aantal werken vaak niet geschikt is omdat het geen stabiliteitstechnische werken betreft.

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN IPID Fiche

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

  • Verzekeringnemer: bouwheer, vereniging mede-eigenaars, syndicus, aannemer, leverancier/fabrikant van gebruikte systemen/producten
  • Verzekerde: uitvoerende aannemers
  • Begunstigde: eigenaar van het gebouw

Wat is verzekerd?

Wanneer verschillende technieken samen worden toegepast, kunnen deze in dezelfde polis worden verzekerd. De garantieverzekering vergoedt de herstelkost van de beschadigde delen wanneer zich wel omschreven gebreken voordoen. De verzekering kan worden afgesloten voor de volgende toepassingen, aangevuld met veelvoorkomende verzekerde gebreken:

  • coating op beton of staalstructuren (bv. afschilferen van verflaag)
  • waterdichtingssystemen (bv. dakbedekking die niet waterdicht is)
  • gevelbepleisteringssystemen, met en zonder isolatie (bv. loskomen en barsten van bepleistering)
  • betonherstellingen
  • industriële vloeren

Voor welke periode bent u verzekerd?

Een termijn van 5 tot 10 jaar.

Hoe verloopt de technische controle?

Gezien de lange garantietermijn zonder opzegmogelijkheid, gaat de polis steeds gepaard met een controle op de uitvoering van de werken door een erkend en gespecialiseerd controlebureau. Dit zorgt bovendien voor extra zekerheid voor de bouwheer over de kwaliteit van de uitgevoerde werken en gebruikte producten (die steeds dienen te beschikken over erkende keurmerken: ATG, ETA...). De verzekeringsnemer betaalt de kosten van deze controle.

Wie is EURACOR?

Voor de acceptatie van de risico's en de onderschrijving van de polissen, heeft Protect een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de agentuur EURACOR.

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN