Pakketverzekering ABR-BA10 aannemers

Speciaal voor bouwheren hebben we een voordelig combipakket ontwikkeld, waarin zowel een ABR-verzekering (Alle BouwplaatsRisico’s) als een verzekering voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van de aannemers vervat zit.

De info-folder “Als opdrachtgever zorgeloos (ver)bouwen” licht je gevat en aan de hand van voorbeelden toe waarom je vóór je gaat (ver)bouwen best een bouwverzekering op maat afsluit.

INFO-FOLDER ONLINE OFFERTE

Waarom is die combinatie optimaal voor jou als bouwheer?

De voordelen van een ABR-verzekering kende je wellicht al. Zo’n polis beschermt je onder meer tegen materiële schade aan je bouwwerk (bv. door een storm of brand tijdens de werken) en tegen schade aan derden die door de werkzaamheden wordt veroorzaakt (bv. een verzakking bij de buren wanneer jouw funderingen worden uitgegraven). Zo’n verzekering is geen overbodige luxe. Want bij schade is het vaak moeilijk om de precieze oorzaak of aansprakelijke partij(en) aan te duiden. Dat leidt dan tot lange en dure juridische procedures.

De architect en de ingenieur stabiliteit zijn samen met de aannemers ruwbouw-winddicht wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw.
In principe sluit iedere bouwpartner voor zijn eigen te verzekeren activiteiten een eigen abonnementspolis af, en dient hij ten laatste voor de start van de werf zijn verzekeringsattest BA10 aan te vragen bij zijn verzekeraar. De praktijk leert ons dat de ontwerpers dit plichtsbewust doen maar dat dit bij de aannemers soms niet of moeizaam gebeurt. Men kan echter ook als bouwheer opteren om dit risico zelf in te dekken via een projectpolis BA10 aannemers. Deze polis verzekert, zoals de naam doet vermoeden, per woning alle aannemers gesloten ruwbouwwerken.
Dit kan bij Protect voor zover de architect reeds een eigen abonnementspolis beroepsaansprakelijkheid bij Protect heeft lopen.

Het ABR-BA10 aannemers-combipakket combineert beide noodzakelijke dekkingen in 1 pakket: zo ben je zeker van een vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan.

Meer weten over de ABR-verzekering >
Meer weten over de verzekering BA10 bij woningbouw >