TiP 23 - Vonnis onder de loep

Controletaak van de architect op de verzekeringsattesten BA-10

Wat is er mee te nemen uit de eerste beoordeling van de rechtbank?

Nog wekelijks krijgen we bij PROTECT van verzekerde architecten verhalen te horen over aannemers die weigeren of beweren niet in de mogelijkheid te zijn het verzekeringsattest BA-10 af te leveren. De vraag dringt zich dan ook op “Hoe kan of moet je hier als architect op reageren? “.

Nu was er recent een eerste uitspraak door de rechtbank met betrekking tot de inhoud en de draagwijdte van de controleplicht van de architect op de verzekeringsattesten BA-10.

ROTECT gelooft heel hard in kennisdeling
Jurist Tom Cromphout van de PROTECT Studiedienst heeft het vonnis onder de loep genomen. Hij geeft in een artikel toelichting bij de uitspraak en bovenal geeft hij mee hoe jij als architect het best handelt in zo een situatie.

Standpunt
PROTECT blijft van mening dat de wetgever de controle op de naleving door de andere bouwpartners van de verplichte verzekeringsplicht van de tienjarige aansprakelijkheid in de woningbouw onterecht heeft opgelegd aan de architect. Het architectenberoep is immers al voldoende belast met administratieve verplichtingen. Het is niet meer dan logisch dat elkeen verantwoordelijk is en blijft voor het nakomen van de eigen verzekeringsplicht.

In de marge
Het PROTECT klanten webinar "Hoe je opdrachtgever jou als architect kan ontzorgen?", op dinsdagochtend 26 maart, licht toe wanneer jouw bouwheer een verzekering BA-10 afsluit, jouw taak om de BA-10 verzekeringsattesten van de andere verzekeringsplichtigen te verzamelen een stuk vereenvoudigd wordt.