ABR-verzekering

We hoeven je niet te vertellen hoe complex en risicovol bouwen kan zijn: je wordt geconfronteerd met verschillende partijen, nieuwe wetten en normen, onvoorspelbare weersomstandigheden, ... en bovendien is bouwen ook technisch geen eenvoudige zaak. Daardoor is het bij schade niet altijd even gemakkelijk om de precieze oorzaak of aansprakelijke partij(en) aan te duiden, wat vaak leidt tot lange en dure juridische procedures. Als het gebouw nog niet voltooid is, wordt de situatie vaak nog moeilijker door een stilliggende werf en extra kosten.

De ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico's) biedt hier soelaas: deze formule verzekert alle partijen in één polis. Op die manier ben je zeker van een vergoeding en is er geen discussie over de verdeling ervan.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

  • Verzekerd: alle bouwpartijen (bouwheer, aannemers, architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren)
  • Verzekeringnemer: raadzaam dat de bouwheer de polis afsluit (zo heeft hij de polis in handen en is hij zeker dat die op maat is van het gebouw dat hij voor ogen heeft), maar ook de aannemer kan dit doen.

Wat is verzekerd?

Afdeling 1: Materiële beschadigingen aan het bouwwerk zelf
Bij schade in afdeling 1 wordt niet gezocht naar de aansprakelijke partij, waardoor de schade vrij snel wordt geregeld en de werken snel kunnen worden voortgezet.

  • Schade t.g.v. overmacht (onweer, overstroming, storm…)
  • Schade t.g.v. brand en ontploffing
  • Gekwalificeerde diefstal of vandalisme
  • Steeds voorziene uitbreidingen: foutief gedeelte (schade door reken- of conceptiefout of gebrek in materiaal) en afbraak- en opruimingskosten
  • Mogelijke uitbreiding: bestaand goed

Afdeling 2: Schade aan derden t.g.v. de werken
Afdeling 2 waarborgt het herstel van de schade aan derden t.g.v. de verzekerde werken.

  • Huis van de buren verzakt wanneer aannemer funderingen uitgraaft
  • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman
  • Mogelijke uitbreidingen: gekruiste aansprakelijkheid, schade ten gevolge van trillingen, schade ten gevolge van de verlaging van de grondwaterstand

Voor welke periode ben je verzekerd?

De bouw-montage-testtermijn start bij de aanvang van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling van het werk. Na de voorlopige oplevering gaat de onderhoudstermijn in (beperkt onderhoud van 12 maanden of uitgebreid onderhoud van 24 maanden).

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is de som van alle aannemingscontracten, inclusief de erelonen, alsook de niet-recupereerbare btw, en wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van de polis.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN