Individuele polis ongevallen A24+

Als zelfstandige ontvangt men slechts een zeer bescheiden uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. De polis individuele ongevallen A24+ biedt hier een oplossing: deze verzekering waarborgt de compensatie van inkomensverlies bij persoonlijke ongevallen, zowel in het privé- als in het beroepsleven.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

Architecten, interieurarchitecten, veiligheidscoördinatoren, experten, landmeters, ingenieurs, landschapsarchitecten, ...

Wat is verzekerd?

Deze polis verzekert je 24/24u tegen inkomensverlies t.g.v. een ongeval. De polis voorziet in een uitkering i.g.v. tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden en waarborgt een vooraf gekozen jaarbasisbezoldiging. Dit bedrag bepaalt zowel de uitkeringen als de jaarlijks te betalen premie.

Wat zijn de uitkeringen bij een ongeval?

  • Tijdelijke ongeschiktheid: dagelijkse vergoeding
  • Blijvende ongeschiktheid: eenmalig kapitaal
  • Overlijden: indien gewenst eenmalig kapitaal

Wat is de wachttijd?

5 dagen.

Wat is de tarificatie?

  • De jaarpremie wordt bepaald op 2,15% van de gekozen jaarbasisbezoldiging bij de standaardformule voor zowel beroeps- als privéleven (24u / 24u).
  • De jaarpremie wordt bepaald op 1,5% van de gekozen jaarbasisbezoldiging bij de formule voor enkel beroepsleven.
  • De jaarpremie wordt bepaald op 1% van de gekozen jaarbasisbezoldiging bij de formule voor enkel privéleven.

ONLINE OFFERTE PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche