Dienstverlening blijft gegarandeerd

We hebben onze medewerkers gevraagd om zoveel mogelijk van thuis te werken.

Deze voorzorgsmaatregel nemen we uit bezorgdheid voor de gezondheid van iedereen: onze klanten, onze medewerkers en iedereen die nauw met ons samenwerkt.

Al onze medewerkers die thuis werken, zijn technisch uitgerust om onze dienstverlening te blijven garanderen: zowel via telefoon als via digitale kanalen (bv. e-mail). Ze blijven hun uiterste best doen om jou verder te helpen.

We vragen je wel zoveel als mogelijk contact op te nemen:

  • op hun rechtstreeks nummer (hun naam en telefoonnummer vind je op de MyProtect-tool)
  • via hun rechtstreeks e-mailadres (voornaam.naam@protect.be).

Al jouw persoonlijke contactgegevens bij Protect vind je op het luik "mijn verzekeringen" van de MyProtect-tool die toegankelijk is op het private klantenluik.