Wet Peeters: welke wijzigingen op verzekeringsvlak?

Voor architecten wijzigde er vanaf 1 juli 2018 een en ander inzake de verzekeringsplicht voor de beroepsaansprakelijkheid. Sinds de wet-Laruelle van 2007 was je tot nu toe wettelijk verplicht je te verzekeren voor je volledige beroepsaansprakelijkheid. Deze wet Laruelle wordt vervangen door twee nieuwe regelgevingen. De wet Peeters (BS 9 juni 2017 ) en de wet Ducarme die nog in de maak is.

Momenteel is het zo dat door de nieuwe wet-Peeters de wettelijke verzekeringsplicht voor de architect opnieuw enkel een deontologische verplichting wordt en er een verzekeringsplicht bijkomt. Je moet je voortaan namelijk meteen 10 jaar verzekeren voor elk nieuw woonproject.

Daarnaast is er een wet-Ducarme in de maak die terug de wettelijke verzekeringsplicht voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid – met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid - zal opleggen aan architecten, maar ook aan landmeters en alle andere dienstverleners in de bouw. Deze wet laat nog even op zich wachten. Het is toch belangrijk te weten wat er ondertussen verandert.

Voor welke woningen geldt de nieuwe verplichting?

Voor woningen waarvan de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018, verplicht de nieuwe wet-Peeters je voortaan ook je 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Meteen voor de volle tien jaar en zonder opzegmogelijkheid. Maar welke consequenties heeft die wet nu eigenlijk? Welke oplossingen kies je het best om correct verzekerd te zijn? En moet je bestaande polis aangepast worden of niet?

Welke verzekeringsoplossingen zijn er?

Omdat de nieuwe wet ook geldt voor aannemers en andere dienstverleners in de bouw, kan je je zowel individueel als in groep verzekeren. Protect biedt 3 mogelijke oplossingen aan, afhankelijk van de samenwerkingsvorm.

 1. BA polis Jaarformule (jouw huidige beroepsaansprakelijkheidsverzekering): dit is een polis die jouw volledige beroepsaansprakelijkheid op jaarbasis verzekert. Protect breidt deze polis nu uit met een aangepaste oplossing: een extra waarborg die je woningen meteen voor 10 jaar verzekert, op individuele basis. Dit is voor jou de eenvoudigste, veiligste en voordeligste oplossing.

 2. BA Enige Werfpolis: dit is een polis die, op projectbasis, de volledige aansprakelijkheid van alle ontwerpers samen verzekert. Niet alleen tijdens de ontwerpfase en de bouwtermijn maar meteen ook voor de 10-jarige periode. De polis wordt nu al occasioneel bij grote werven en tijdelijke verenigingen afgesloten. Deze formule, waardoor je je samen met de andere ontwerpers voor 10 jaar in dezelfde polis kan verzekeren, blijft dus bestaan.

 3. Globale 10-jarige polis Woningbouw: dit is een polis die, op projectbasis, enkel de tienjarige aansprakelijkheid verzekert van alle bouwpartners. Een verzekeringsformule die je toelaat je niet alleen met de andere ontwerpers, maar ook met de aannemers in dezelfde polis te verzekeren. Protect kan deze formule zelfs ook aanbieden voor je aannnemers afzonderlijk , in uitbreiding op de twee voorgaande formules. Handig wanneer je je voor de 10-jarige periode graag veilig en wel onder één en hetzelfde dak wil verzekeren.

Welke oplossing kies je nu het best?

Wij raden de individuele BA polis Jaarformule aan, omdat die jou als architect de meeste voordelen oplevert. In een notendop:

 • waarborgt de volledige aansprakelijkheid (dus geen getouwtrek bij schadegevallen die bijvoorbeeld onder de lichte verborgen gebreken vallen)
 • 1 geïntegreerde oplossing voor jou met een vlotte transfer van attesten
 • goedkoper dan een BA Enige Werf of een globale 10-jarige polis
 • geen versnippering, dus minder administratie
 • één verzekeraar - één verdediging - één aanspreekpunt

Wat verandert er concreet als je al klant bent bij Protect en kiest voor de individuele BA polis Jaarformule?

Protect heeft in jouw polis beroepsaansprakelijkheid - die door de nieuwe wet nu licht wordt aangepast -  een extra waarborg voorzien voor de 10-jarige aansprakelijkheid woningbouw. Zo ben je direct in orde. Je kan dan elk nieuw woningproject vanaf 01/07/2018 zelf online registreren.

 • Je vraagt eenvoudig zelf je verzekeringsattest aan via de digitale aangiftetool My Protect.
 • Dat doe je ten laatste op de dag van aanvang van de werken.
 • De premie betaal je pas bij de jaarlijkse afrekening in januari van het volgende jaar.
 • De tool vergemakkelijkt ook de controle op de attesten van andere bouwpartners, een bijkomende plicht van de nieuwe wet.
 • Het verzekeringsattest geldt voor 10 jaar zonder opzegmogelijkheid, vanaf de aanvaarding van de werken.

Binnenkort ontvang je het bijvoegsel bij jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wens je een afspraak met je verzekeringsspecialist om het bijvoegsel bij jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering te bespreken? Klik dan hier

WAT IS VERZEKERD?

BASISWAARBORGEN:
De polis verzekert de herstelkosten aan het bouwwerk tijdens de periode van tien jaar vanaf de voorlopige of definitieve oplevering voor schade die te catalogeren valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van de verzekerden.

BIJKOMENDE WAARBORGEN:
Standaard voorziet de polis ook in een tussenkomst voor de herstelkosten van de delen die niet tot de ruwbouwwerken behoren (afwerking, installaties, ...) als gevolg van een gedekt schadegeval. Deze tussenkomst zal tot een bepaald bedrag afhankelijk van de waarde van de gesloten ruwbouw, beperkt zijn.
De polis komt in tweede rang ook tussen voor schade aan derden die het gevolg is van een verzekerd schadegeval dat valt onder de hierboven beschreven basiswaarborg. Strikt genomen is dit schade waarvoor de aansprakelijke architect, aannemer of ingenieur kan worden aangesproken op basis van artikel 1382 BW.
Ook eventuele gevolgschade bij de buren door een schadegeval dat onder de basiswaarborg valt is een mogelijke uitbreiding. De buren kunnen hiervoor rechtstreeks de bouwheer aanspreken op basis van art. 544 BW.
De basiswaarborg kan verder nog worden uitgebreid met een dekking voor de immateriële gevolgschade die voortvloeit uit een schadegeval dat binnen de basiswaarborg valt.

Lees meer...

De architect en de ingenieur stabiliteit zijn samen met de aannemers en andere dienstverleners wiens tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw vergund vanaf 01/07/2018. Met woningbouw worden de projecten bedoeld waarvan meer dan 50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning.

Lees meer...