Decennale polis België

Art. 1792 en 2270 BW voorzien dat de aannemer, ingenieur, architect en eventueel ook de bouwpromotor een tienjarige aansprakelijkheid dragen. Vanaf 1 juli 2018 worden ook de overige bouwpartners in de woningbouw verplicht om zich hiervoor te verzekeren. Voor projecten buiten de woningbouw geldt die verplichting echter niet. De decennale verzekering biedt een oplossing voor die projecten: deze formule verzekert alle aansprakelijke bouwpartners in één polis, waardoor ellenlange discussies over de verdeling van de schadelast vermeden worden.

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

  • Verzekeringnemer: bouwheer, aannemer of promotor
  • Verzekerden: alle bouwpartners met een tienjarige aansprakelijkheid

Wat is verzekerd?

Basiswaarborgen
De decennale polis verzekert de herstelkosten aan het bouwwerk tijdens de tienjarige periode vanaf de voorlopige of definitieve oplevering voor schade die valt onder de tienjarige aansprakelijkheid.

Bijkomende waarborgen
Standaard voorziet de polis ook in een tussenkomst voor de herstelkosten van de delen die niet tot de ruwbouw behoren (afwerking, installaties, ...) indien deze het gevolg zijn van een gedekt schadegeval.

De polis komt in tweede rang ook tussen voor schade aan derden t.g.v. een verzekerd schadegeval dat valt onder de hierboven beschreven basiswaarborg. Strikt genomen is dit schade waarvoor de aansprakelijke architect, aannemer of ingenieur kan worden aangesproken o.b.v. art. 1382 BW.

Ook eventuele gevolgschade bij de buren door een schadegeval dat onder de basiswaarborg valt, is een mogelijke uitbreiding. De buren kunnen hiervoor rechtstreeks de bouwheer aanspreken op basis van art. 544 BW.

De basiswaarborg kan verder nog worden uitgebreid met een dekking voor de immateriële gevolgschade t.g.v. een schadegeval dat binnen de basiswaarborg valt.

Wat is het verzekerd bedrag?

Dit is gebaseerd op de raming van de waarde van de ruwbouwwerken (water- en winddicht), inclusief de totale erelonen en niet-recupereerbare btw. De definitieve waarde wordt gevraagd bij de oplevering. O.b.v. deze waarde wordt de definitieve polis opgesteld en de premie afgerekend.

Hoe werkt de controle?

Aan een decennale verzekering is steeds een uitvoeringscontrole verbonden, uitgevoerd door Protect of een door Protect erkend extern controlebureau. Het type controle is afhankelijk van de grootte van de te verzekeren waarde. Voor kleinere werken is de controlekost inbegrepen in de premie. Voor andere werken betaalt de verzekeringnemer die kost rechtstreeks aan het controlebureau. Het advies van het controlebureau zal bepalend zijn voor de verzekerbaarheid van het bouwwerk.

Welke documenten zijn nodig om een offerte op te maken?

  • Een volledig ingevuld verzekeringsvoorstel
  • De architectuurplannen
  • Het sonderingsrapport
  • De stabiliteitsstudie

PDF OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN