Decennale polis Frankrijk

Voor Belgische aannemers en architecten die opdrachten in Frankrijk uitvoeren, is het niet altijd even makkelijk om zich correct te verzekeren. Enerzijds is er het complexe wettelijke kader van de "Loi Spinetta" en de "Code des Assurances". Anderzijds stellen Franse verzekeringsmaatschappijen ook bijzonder hoge eisen, waardoor het voor Belgische architecten en aannemers moeilijk wordt om een verzekering in Frankrijk af te sluiten. Als enige Belgische verzekeraar komt Protect hierin tussen met de decennale polis Frankrijk, conform met de Franse regelgeving.

PDF OFFERTE DEEL 1 PDF OFFERTE DEEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wie is de verzekeringnemer en wie is verzekerd?

De Belgische (onder)aannemer die in Frankrijk werken uitvoert waarvoor een tienjarige aansprakelijkheid geldt.

2. Wat is verzekerd?

Basiswaarborgen
De decennale polis waarborgt per project de wettelijk te verzekeren decennale aansprakelijkheid van de (onder)aannemer. In de hoofdwaarborg worden de herstel- of vervangingskosten van de werken van de verzekerde aannemer gewaarborgd die vallen onder de verzekeringsplicht cfr. de art. 1792 en 1792-2 van de "Code Civil".

Bijkomende waarborgen
De verzekeringnemer kan opteren om de volgende bijkomende waarborgen te verzekeren:

  • de garantie van het goed functioneren van de technische uitrusting (art. 1792-3 van de Code Civil), zoals verwarming en sanitair, gedurende een termijn van 2 jaar vanaf de oplevering van het werk
  • schade aan het bestaand goed
  • immateriële gevolgschade

3. Wat is het verzekerd bedrag?

De polis waarborgt het totaal van de herstelkosten. Voor gebouwen in de niet-woningbouw is het gewaarborgd kapitaal gelijk aan de bouwkost.

4. Hoe werkt de controle?

Afhankelijk van de aard en de grootte van de werken is aan de decennale verzekering steeds een controle verbonden, uitgevoerd door een erkend extern controlebureau. De kostprijs hiervan is ten laste van de verzekeringnemer.

5. Voor welke periode ben je verzekerd?

De polis waarborgt alle eisen tot schadevergoeding die ingesteld worden binnen een termijn van tien jaar vanaf de oplevering van de werken. De schadevergoeding moet betrekking hebben op gebreken die na de oplevering opgemerkt worden.

6. Wat is de tarificatie?

De kostprijs is afhankelijk van de aard en de waarde van de te verzekeren werken.

PDF OFFERTE DEEL 1 PDF OFFERTE DEEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN