Beroepsaansprakelijkheid architecten - abonnement

Als architect ben je deontologisch gezien verplicht om je beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Bovendien moet elke architect bij wet verplicht een verzekering afsluiten om de tienjarige aansprakelijkheid voor woningen vergund na 30 juni 2018 te waarborgen.
De polis burgerlijke aansprakelijkheid van Protect voldoet aan de wettelijke vereisten en biedt je nog veel meer door de gevolgen van die risico's te minimaliseren.

Online offerte PDF offerte Algemene Voorwaarden Architect IPID Architect

Wie is verzekerd?

  • Jij als architect of je architectenvennootschap
  • Alle bedienden, aangestelden, zelfstandige medewerkers en stagiairs

Hoe is de polis opgebouwd?

Protect voorziet vanwege de wetgeving rond tienjarige aansprakelijkheid twee secties:

  • Sectie 1 waarborgt je burgerlijke aansprakelijkheid én je tienjarige aansprakelijkheid voor al jouw woningen vergund voor 1 juli 2018.
  • Sectie 2 dekt specifiek je tienjarige aansprakelijkheid voor woningen vergund sinds 1 juli 2018 en dit meteen voor de volle tien jaar.

Doordat de polis op deze manier is opgebouwd, hoef je voor sectie 2 geen posterioriteitspremie te betalen in het geval dat je zou stoppen met je werkzaamheden. We raden aan iedere woning voor de start van de werken digitaal aan te geven zodat Protect hiervoor het nodige attest kan afleveren. Dit kan momenteel via My Protect.

Wat is verzekerd?

  • De geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die je draagt in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
  • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

  • Voorlopige premie in het begin van het jaar. De afrekening wordt gebaseerd op je aangifte via My Protect, waarbij voor sectie 1 de premie wordt berekend op basis van opgevraagde erelonen in een referentieperiode, en voor sectie 2 de totale erelonen voor het hele project. 
  • Voor jonge architecten voorzien wij een verlaagde minimumpremies vanaf 125 EUR, te verhogen met taksen en kosten (+/- 15%).

Online offerte PDF offerte