Landmeter-expert

Ingevolge het artikel 13 van het KB van 15 december 2005 tot vaststelling van de deontologie van de landmeter-experten (B.S. 15/01/2006), was iedere landmeter-expert verplicht om zijn burgerlijke aansprakelijkheid in te dekken.
De nieuwe wetgeving die op 1 juli 2019 van kracht gaat legt echter andere minimumkapitalen op. Onderaan lijsten we de voornaamste verschillen tussen het KB van 15 december 2005 en het nieuwe wetsvoorstel op.

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

 • Jij als beëdigd landmeter (in persoonlijke naam of je vennootschap)
 • Jouw personeel, stagiairs en andere medewerkers

Wat is verzekerd?

 • De geldelijke gevolgen van je beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
 • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Voor welke minimumkapitalen?

 • Voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: € 1.500.000 per schadegeval
 • Voor materiële en immateriële schade vermengd: € 500.000 per schadegeval
 • Voor toevertrouwd goed: € 10.000 per schadegeval

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

 • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Koninklijk Besluit 24 april 2014

Wetsvoorstel Verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
(voorziene invoegetreding 1 juli 2019)

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.200.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 250.000 voor materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

 • € 1.500.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
 • € 500.000 materiële en immateriële schade
 • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp

2) Waarborg moet verworven blijven na stopzetting activiteiten voor vorderingen ingediend tijdens wettelijke verjaringstermijn (contractuele vordering = 10 jaar)

2) Jaarlijkse limiet bij combinatie van alle schadegevallen ten bedrage van € 5.000.000. Na stopzetting activiteiten is er een verplichte posterioriteitspolis van 3 jaar tegen éénmalige premie.

3) Slechts 2 wettelijke uitsluitingen namelijk:

 • radioactiviteit
 • blootstelling verboden producten

3) 11 wettelijke uitsluitingen mogelijk