Terugblik seminarie "brandveiligheid"

Brand en ontploffing kunnen grote schade aanrichten. Daarom bestaan er in België een aantal wettelijke eisen omtrent brandveiligheid. Het K.B. "Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing" bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen.

Op 29 november organiseerde Protect een infoavond in Hasselt, waar de Belgische reglementering inzake brandveiligheid werd voorgesteld. 

Ook de belangrijkste theoretische concepten, zoals de brandreactie en de brandweerstand,werden besproken aan de hand van de nieuwe Europese klassen. Daarnaast werden de laatste evoluties in de reglementering kort voorgesteld en kwamen enkele belangrijke technische voorlichtingen (TV 254, TV 234, TV 256) aan bod.

Verder was er ook aandacht voor de praktische kant van de zaak en werd er gekeken naar de aansprakelijkheidsrisico's aan de hand van enkele schadecases.

De sprekers van dienst waren Sven Eeckhout (ing. Senior Hoofdadviseur WTCB) en Christophe Roelandt (directeur schade Protect).

Download presentatie

0
0
0
s2sdefault