Controletaak van de architect op de nieuwe verzekeringsplicht

De laatste paar weken kreeg je via ons en andere kanalen veelal juridische informatie over de nieuwe verzekeringsplicht voor de tienjarige aansprakelijkheid. Met deze nieuwsbrief willen wij nu een praktisch maar indicatief overzicht geven van wie zich nu voor welke gebouwen vanaf 1 juli 2018 verplicht dient te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor problemen van soliditeit en stabiliteit. Dit overzicht dat wij aanreiken is echter niet limitatief, maar zo heb je alvast een beeld van de zaken waarop je moet letten en waaraan je je kan verwachten. 
Je kan hier een printvriendelijke versie vinden van de tabellen die zijn gebruikt in deze nieuwsbrief.

Welke gebouwen worden geviseerd?

Volgens de wet gaat het uitsluitend om woningen in België, bestemd voor een gezin of alleenstaande, met uitsluiting van collectieve woningen. Dit zijn woningen waar minstens één woonplaats of sanitair blok gemeenschappelijk is en/of gebruikt wordt door personen zonder familiale band.

WEL

 • een eengezinswoning
 • een appartementsgebouw
 • lofts
 • een woning met kantoor (kantoor minder dan 50% van de oppervlakte)
 • gemengde projecten indien oppervlakte bestemd voor bewoning meer dan 50%
 • etc.

NIET

 • rusthuizen
 • ziekenhuizen
 • instellingen
 • kloosters
 • hotels
 • studentenkamers
 • kamers voor seizoenarbeiders
 • etc.

TWIJFELGEVALLEN

 • assistentiewoningen: apart gebouw per gezin of alleenstaande?
 • cohousing zonder familiale band
 • kangoeroewoningen zonder familiale band
 • gemengde projecten met losstaande gebouwen: bijvoorbeeld een fabriek met woning voor de ondernemer. Wordt de losstaande woning wel geviseerd en de rest van het project niet of zal het ganse project geviseerd worden?
 • etc.

Welke aannemers zijn verzekeringsplichtig voor welke werken?

Volgens de wet zijn de verzekeringsplichtige aannemers zij die tegen vergoeding onroerende werken uitvoeren aan een in België gelegen woning waarvoor tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is. Dit zijn dus de aannemers die deelnemen aan de gesloten ruwbouw en wiens tienjarige aansprakelijkheid voor gebreken van stabiliteit of soliditeit in het gedrang kan komen.

WEL

 • algemene aannemer
 • aannemer funderingen
 • aannemer dakstructuur
 • dakdekker
 • aannemer gevelwerken
 • buitenschrijnwerker
 • plaatser van gewelven
 • aannemer waterdichtingswerken
 • aannemer isolatiewerken
 • aannemer rioleringswerken
 • plaatser buitendorpels
 • voeger
 • bouwpromotor aannemer
 • etc

NIET

 • schilder
 • aannemer binnenafwerking
 • binnenschrijnwerker
 • binnenbepleisteraar
 • vloerlegger
 • uitvoerder sanitair installatie
 • uitvoerder verwarmingsinstallatie
 • uitvoerder technische uitrusting
 • zelfbouwer
 • etc

TWIJFELGEVALLEN

 • loodgieter*
 • elektricien*
 • plaatser van zonnepannelen
 • chapper
 • etc.

*Dit zijn twijfelgevallen aangezien minister Peeters mondeling heeft gecommuniceerd dat deze buiten het toepassingsgebied vallen.

 

Welke dienstverleners zijn verzekeringsplichtig voor welke werken?

Volgens de letter van de wet is iedereen die tegen vergoeding intellectuele prestaties levert met betrekking tot onroerende werken aan in België gelegen woningen waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is en wiens tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, verplicht zich te verzekeren voor die tienjarige aansprakelijkheid.

WEL

 • de architect
 • studiebureau stabiliteit
 • etc.

NIET

 • adviesverleners voor haalbaarheidsstudies, financiering of verzekering
 • de bouwpromotor
 • de interieurarchitect
 • akoestisch ingenieur
 • verlichtingsconsulent
 • EPB-verslaggever
 • veiligheidscoördinator
 • ingenieur voor eigen woning
 • etc.

TWIJFELGEVALLEN

 • studiebureau technieken
 • etc.

Hoe zit het met de controle van de architect op die verzekeringsplicht?

De architect is vanaf 1 juli 2018 ook verplicht de verzekeringsattesten van zijn bouwpartners te controleren, en riskeert een boete als hij dit nalaat. Die controleplicht heeft enkel betrekking tot het voorleggen van een verzekeringsattest, niet op de inhoud ervan. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de verzekeraar, tenzij de inhoud zou bepaald zijn in het lastenboek

Kan er geen verzekeringsattest voorgelegd worden? Dan moet de architect dit noteren, de bouwheer inlichten en mogelijks vragen de aannemer of dienstverlener de toegang tot de werf te ontzeggen.
Wordt hij geconfronteerd met een van de twijfelgevallen hierboven waarbij hij niet zeker weet of de aannemer of dienstverlener zich moet verzekeren? Dan geeft hij technisch advies aan de bouwheer of het gaat om werken aan gesloten ruwbouw en raadt hem aan zich juridisch te laten adviseren.
Wat als de aannemer toch de werken aanvat of verderzet zonder verzekeringsattest? Ook al heeft de architect geen verplichting dit te melden aan de bevoegde ambtenaren, toch is dit mogelijks de enige manier om enig risico van verantwoordelijkheid voor het ontbreken van verzekeringsattesten uit te sluiten.

We hopen dat deze nieuwsbrief ertoe zal leiden dat je met de nieuwe wetgeving voor woningen vanaf 1 juli ook praktisch aan de slag kunt. Zijn er alsnog onduidelijkheden omtrent de wetgeving of de toepassing ervan? Aarzel dan zeker niet en neem contact op met de experten van onze juridische studiedienst via +32 (0) 421 17 44.

Voor verdere vragen en begeleiding zijn wij steeds bereikbaar via ons contactformulier.

0
0
0
s2sdefault