ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de BA-architect, de jaarlijkse aangifte, de attesten BA10-woningbouw en MyProtect.

Hoe is de polis BA architect of de polis BA stabilteitsingenieur opgebouwd?
De polis BA architect of de polis BA stabilteitsingenieur is opgedeeld in twee secties:
Sectie 1
Verzekert de BA voor alle opdrachten met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw. ( Hiervoor is een aangifte van alle opdrachten vereist; dit noemen we de jaaraangifte.)
Sectie 2
Verzekert de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw, onmiddellijk voor de volle tien jaar, voor die opdrachten waarvoor een verzekeringsattest BA-10 Woningbouw digitaal via MyProtect is aangevraagd én afgeleverd.

Hoe dien ik mijn jaaraangifte in als architect?
De jaaraangifte sectie 1 is de jaarlijkse aangifte waar alle opdrachten (woningbouw én niet-woningbouw) in aangegeven moeten worden. Per opdracht geef je de erelonen die je in het jaar van aangifte gefactureerd hebt, of de waarde werken die in het jaar van aangifte uitgevoerd werden, aan. De daaropvolgende jaren geef je de volgende aangerekende ereloonschijven, of de daaropvolgende uitgevoerde waarde werken, aan.

Hoe vraag je je attest BA-10 Woningbouw i.k.v. de Wet Peeters-Borsus aan en hoe worden deze jaarlijks afgerekend?
Indien je je tienjarige aansprakelijkheid woningbouw wil waarborgen bij PROTECT vraag je VOOR aanvang van de werken voor ieder woningbouwproject in MyProtect onder het luik “Mijn Opdrachten” jouw attest “BA-10 Woningbouw” aan. Dit is belangrijk wil je in regel zijn met de wet Peeters-Borsus.
Je afgeleverde attesten “BA-10 Woningbouw” worden jaarlijks afgerekend op basis van de opgegeven “totale erelonen” of de “totale waarde werken” bij het aanvragen van de attesten “BA-10 Woningbouw”.

De jaaraangifte toegelicht via een voorbeeld:
Situatie: Je hebt een woningbouwproject met een waarde werken van 300.000 EUR en een ereloon van 18.000 EUR. De BA polis architect heeft een premievoet sectie 1 van 4,04% op de opgevraagde erelonen in de referentieperiode en een premievoet sectie 2 van 0,61% op de totale erelonen.

    Je vraagt de erelonen op volgens volgend schema:
  • in jaar xxxx 4.000 EUR
  • in jaar xxxx+1 12.000 EUR
  • in jaar xxxx+2 2.000 EUR
De werken starten in april jaar xxxx+1.
    Voor sectie 1 spreidt de aangifte zich uit over drie jaar:
  • In de jaaraangifte xxxx geef je 4.000 EUR aan, met een premie van 161,6EUR als resultaat, betaalbaar begin xxxx+1.
  • In de jaaraangifte xxxx+1 geef je 12.000 EUR aan, met een premie van 484,80 EUR als resultaat, betaalbaar begin xxxx+2.
  • In de jaaraangifte xxxx+2 geef je de resterende 2000 EUR aan, met een premie van 80,80 EUR als resultaat, betaalbaar begin xxxx+3.
Voor Je tienjarige aansprakelijkheid woningbouw zal je het attest BA-10 Woningbouw uiterlijk aanvragen eind maart xxxx+1. Je tienjarige aansprakelijkheid woningbouw is dan verzekerd voor de volledige tien jaar Hier geef je dus voor sectie 2 onmiddellijk en éénmalig 18.000 EUR (totaal ereloon) aan, met een éénmalige premie van 104 EUR als resultaat, betaalbaar begin xxxx+2.

Wat als ik geen toegang tot het luik "Mijn Opdrachten" op MyProtect heb?

In dit geval hebben wij het bijvoegsel wet Peeters nog niet van je ontvangen. Van zodra je deze getekend terugstuurt, zorgen wij er voor dat je de dag na ontvangst toegang hebt tot je luik "Mijn Opdrachten".

Bij de aanvraag van een nieuw attest BA-10 Woningbouw via MyProtect wordt de einddatum gevraagd maar ik heb daar nog geen zicht op. Wat moet ik in dit geval vermelden?
Je moet dan een schatting van de einddatum (de "voorziene" of "verwachte" einddatum) vermelden.

Moet ik opdrachten die niet onder de Wet Peeters-Borsus vallen aangeven?
Ja, je moet al je opdrachten indienen in sectie 1. Voor opdrachten die niet onder de Wet Peeters-Borsus vallen, moet je wel geen attest BA-10 Woningbouw aanvragen.

Wat bedoelt men met "raming totale werken"? Is dit de waarde wind- en waterdicht?
Dit is de waarde werken waarop je opdracht als architect betrekking heeft. Als dit een opdracht inclusief de afwerking is (een volledige opdracht), dan is de raming totale werken de totale waarde inclusief de afwerking.
Als dit een opdracht enkel ruwbouw water- en winddicht is (een beperkte opdracht), dan is de raming totale werken de waarde m.b.t. de ruwbouw.

Ik wil een regularisatieopdracht aangeven waarbij geen werken zijn uitgevoerd. Hoe geef ik in dit geval de waarde van de werken aan?
Voor regularisatie-opdrachten dien je de erelonen aan te geven. Als er in je polis geen premievoet op de erelonen is bepaald, kan je best contact opnemen met je dossierbeheerder.

Ik heb voor familie een opdracht aanvaard waarvoor ik geen ereloon heb gevraagd. Hoe kan ik dit aangeven?
Voor deze opdrachten mag je zelf een "fictief" ereloon berekenen en aangeven van 5% op de waarde van de werken, zoals voor een gelijkaardige opdracht gemiddeld wordt gevraagd.

Hoe moet ik de aangifte opdelen als twee vennoten, die vroeger elk een individuele polis hadden, in de loop van vorig jaar overgestapt zijn naar een vennootschap?
De twee vennoten dienen elk in hun individuele polis hun omzet aan te geven tot aan de datum waarop deze polis is stopgezet. Vanaf de aanvangsdatum van de polis op naam van de vennootschap dient de verdere omzet te worden aangegeven in de polis van de vennootschap.

 

Heb je een andere vraag of het geformuleerde antwoord is niet voldoende aarzel dan niet je persoonlijke relatiebeheerder te contacteren of contacteer ons via info@protect.be of T. 02 411 41 14