Vragen over BA, aangiftes of My Protect?

We hebben hier de meest voorkomende vragen over de aangepaste polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA), jaarlijkse aangifte, de werfattesten woningbouw en de My Protect-tool gebundeld.

Hoe is de polis BA opgebouwd en hoe doe ik mijn aangifte?
De polis BA is opgedeeld in twee secties. Sectie 1 verzekert de BA net zoals voordien met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw. Sectie 2 verzekert net die tienjarige aansprakelijkheid woningbouw, onmiddellijk voor de volle tien jaar, mits een verzekeringsattest tienjarige aansprakelijkheid woningbouw digitaal via My Protect is aangevraagd én afgeleverd.
De aangifte sectie 1 is de gekende jaarlijkse aangifte, waar alle projecten (woningbouw én niet-woningbouw) aangegeven moeten worden. In deze sectie geef je de erelonen of waarde werken op die betrekking hebben op het jaar van aangifte. Het daaropvolgende jaar geef je de volgende schijf aan.
Nieuw sinds 2018 is de attestaanvraag tienjarige aansprakelijkheid woningbouw via sectie 2, die voor de architect en ingenieur noodzakelijk is zodat de verzekeraar het attest kan doorgeven aan Datassur. De aanvraag gebeurt via de My Protect tool en doorheen het hele jaar, wanneer je het attest nodig hebt. De attesten zijn opvraagbaar via My Protect tussen het verkrijgen van de bouwvergunning en (best zo dicht mogelijk bij) de start van de werken.
In sectie 2 geef je de totale erelonen of de totale waarde werken op. Er wordt immers gewerkt met een eenmalige premie, betaalbaar in januari van het jaar erop.

Kan de jaarlijkse aangifte geduid worden met een cijfervoorbeeld?
Stel, je hebt een project woningbouw met waarde werken € 300.000 en ereloon €18.000. Je polis heeft een premievoet sectie 1 van 3.85% op de opgevraagde erelonen in de referentieperiode en een premievoet sectie 2 van 0.58% op de totale erelonen. Je vraagt de erelonen op volgens volgend schema: € 4000 in 2019, € 12.000 in 2020 en € 2000 in 2021. De werken starten in april 2020. In sectie 1 spreidt de aangifte zich uit over drie jaar. Je geeft in de jaaraangifte 2019 € 4000 aan, met een premie van € 154 als resultaat, betaalbaar begin 2020. In de aangifte 2020 geef je € 12.000 aan, met een premie van € 462 als resultaat, betaalbaar begin 2021. In de aangifte 2021 geef je de resterende € 2000 aan, met een premie van € 77 als resultaat, betaalbaar begin 2022. In sectie 2 zal je het attest tienjarige woningbouw aanvragen uiterlijk eind maart 2020. Je geeft onmiddellijk € 18000 aan, met een premie van €104 als resultaat, betaalbaar begin 2021.

Wat als ik geen toegang tot het luik "Mijn Werfattesten" op My Protect heb?
In dit geval hebben wij het bijvoegsel wet Peeters nog niet van je ontvangen. Van zodra je deze getekend terugstuurt, zorgen wij er voor dat je de dag na ontvangst toegang hebt tot je luik "Mijn Werfattesten".

Bij de aanvraag van een nieuw attest via My Protect wordt de einddatum gevraagd maar ik heb daar nog geen zicht op. Wat moet ik in dit geval vermelden?
Je moet dan een schatting van de einddatum (de "voorziene" of "verwachte" einddatum) vermelden.

Als ik een attest in sectie 2 heb aangevraagd via My Protect, moet ik dat project dan nog aangeven in sectie 1?
Ja

Moet ik opdrachten die niet onder de Wet Peeters vallen aangeven?
Ja, in sectie 1. Voor opdrachten die niet onder de Wet Peeters vallen, moet je geen attest tienjarige aansprakelijkheid woningbouw aanvragen.

Wat bedoelt men met "raming totale werken"? Is dit de waarde wind- en waterdicht?
Dit is de waarde werken waarop je opdracht als architect betrekking heeft. Als dit een opdracht is inclusief de afwerking, dan moet je de totale waarden opgeven.

Ik wil een regularisatieopdracht aangeven waarbij geen werken zijn uitgevoerd. Hoe geef ik in dit geval de waarde van de werken aan?
Voor regularisatie-opdrachten dien je de erelonen aan te geven. Als er in je polis geen premievoet op de erelonen is bepaald, kan je best contact opnemen met je dossierbeheerder.

Ik heb voor familie een opdracht aanvaard waarvoor ik geen ereloon heb gevraagd. Hoe kan ik dit aangeven?
Voor deze opdrachten mag je een "fictief" ereloon aangeven van 5% op de waarde van de werken, zoals voor een gelijkaardige opdracht wordt gevraagd.

Hoe moet ik de aangifte opdelen als 2 vennoten, die vroeger elk een individuele polis hadden, in de loop van vorig jaar overgestapt zijn naar een vennootschap?
De 2 vennoten dienen elk in hun individuele polis hun omzet aan te geven tot aan de datum waarop deze polis is stopgezet. Vanaf de aanvangsdatum van de polis op naam van de vennootschap dient de verdere omzet te worden aangegeven.

 

Staat je vraag er niet tussen, dan staan we uiteraard paraat via telefoon (T: 02 411 41 14) of ons contactformulier