Veiligheidscoördinator

Als veiligheidscoördinator was je door het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen verplicht om een verzekering af te sluiten die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. De nieuwe wetgeving die op 1 juli 2019 van kracht gaat, legt andere minimumkapitalen op. 

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden ALGEMENE VOORWAARDEN IPID fiche

Wie is verzekerd?

  • Jij als veiligheidscoördinator
  • Je (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

De polis is bestemd voor veiligheidscoördinatoren ontwerp en verwezenlijking (zelfstandigen of werknemers) zoals bepaald in de wet van 4/8/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Wat is verzekerd?

  • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
  • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect

Koninklijk Besluit 19 januari 2005
KB voorzag geen specifieke voorwaarden waaraan de verzekering moet voldoen

Wetsvoorstel Verplichte verzekering van de burgelijke aansprakelijkheid in de bouwsector 
(Voorziene invoegetreding 1 juli 2019)

1) Kapitalen konden vrij bepaald worden

1) Wettelijke minimumwaarborg per schadegeval:

  • € 1.500.000 voor schade tgv lichamelijke letsels
  • € 500.000 materiële en immateriële schade
  • € 10.000 schade toevertrouwd voorwerp
2) Posterioriteit niet wettelijk voorzien 2) Jaarlijkse limiet bij combinatie van alle schadegevallen ten bedrage van € 5.000.000.
Na stopzetting activiteiten is er een verplichte posterioriteitspolis van 3 jaar tegen éénmalige premie
3) Uitsluitingen konden vrij bepaald worden. 3) 11 wettelijke uitsluitingen mogelijk