Energiedeskundige

Bij de uitoefening van je beroep loop je een aantal risico's. Gelukkig hoef je niet zelf in te staan voor de financiële gevolgen hiervan. De polis burgerlijke aansprakelijkheid voor energiedeskundigen dekt zowel de activiteiten als EPB-verslaggever in Vlaanderen, als het opstellen van energieprestatiecertificaten of het uitvoeren van energieaudits van gebouwen. Ook je EPB-activiteiten in de andere gewesten kunnen in deze polis worden opgenomen.

 

Online offerte aanvragen PDF offerte downloaden Algemene voorwaarden IPID fiche

Wie is verzekerd?

  • Jij als EPB-verslaggever (Vlaanderen), EPB-verantwoordelijke (Wallonië), EPB-adviseur (Brussel), uitvoerder van energieaudits van gebouwen
  • Jouw (zelfstandige) stagiairs en medewerkers

Wat is verzekerd?

  • De geldelijke gevolgen van je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van je beroep (de polis zal tussenkomen wanneer er door jouw fout schade werd veroorzaakt aan derden)
  • De verdedigingskosten (technische en juridische bijstand)

Hoe verlopen de aangifte en tarificatie?

  • Voorlopige premie in het begin van het jaar, afrekening o.b.v. aangifte via My Protect