PROTECT30 - Een terugblik in 4 rondetafelgesprekken

30 jaar architectuur en verzekeringen

30 jaar al staan we aan de zijde van architecten. In die tijd is het vak sterk geëvolueerd, en wij evolueerden mee. Voor PROTECT 30 spraken we met vier architecten die er 30 jaar geleden ook al bij waren. Vier klanten van het eerste uur. Hoe kijken zij terug op hun loopbaan, welke mijlpalen springen er voor hen uit en is hun visie op verzekeringen veranderd?

Aflevering 1: Rondetafelgesprek met Bruno D’hondt
In de eerste van vier afleveringen laten we Bruno D’hondt aan het woord van architecten- en ingenieursbureau D’hondt Beyens Goesaert. “Vroeger had je de klassieke driehoek van bouwheer–architect–aannemer. Nu is dat een veelhoek geworden. De architect heeft hierbij twee keuzes: ofwel blijft hij degene die het project aandrijft en dus best geïnformeerd moet blijven, ofwel kiest hij ervoor zich zuiver op het ontwerp te concentreren. Binnen ons bureau opteren wij voor de eerste keuze.”

Lees het volledige artikel

Aflevering 2: Rondetafelgesprek met Jo Verstraete van Aiko
In deze tweede aflevering spreken we met Jo Verstraeten van Aiko. “De verantwoordelijkheden in de bouwsector zijn complexer geworden. Door de vele aspecten waarmee de ontwerper rekening moet houden – denk maar aan mobiliteit, veiligheid, toegankelijkheid, energieprestatie enz. – kan hij meer fouten maken en dus vaker aansprakelijk gesteld worden. Het vergt veel meer focus van de ontwerper."

Lees het volledige artikel

Aflevering 3: Rondetafelgesprek met Philippe Van Goethem
Philippe Van Goethem van SVR-Architects is onze gast in aflevering 3. “Door de digitalisering moet alles veel sneller gaan. Research, opmaak van documenten, uitwisseling van gegevens …. Het hele proces verloopt in versneld tempo waarbij het risico op onvolledigheid en/of minder accuraat werken kan ontstaan."

Lees het volledige artikel

Aflevering 4: Rondetafelgesprek met Paul Lievevrouw
Paul Lievevrouw: “De ontwerp-bouwaanvraagfase wordt steeds langer. In de sector van de meergezinswoningen willen promotoren heel snel een gedetailleerd beeld van het project met het oog op doorverkoop en prefinanciering. Dat impliceert ook een gedetailleerde en correcte raming in een vroeg stadium. En dit betekent voor de ontwerper dat zijn ontwerpfase wordt uitgebreid met het uitvoeringsdossier, waardoor ook de bouwaanvraagfase verlengd wordt.”

Lees het volledige artikel



Interviews afgenomen door:

Rebecca Ramboer
CEO

Marijke Evens
Bedrijfsjurist

Thijs Van Grimbergen
Diensthoofd Sales

0
0
0
s2sdefault